polskiangielski

Urządzenia i rurociągi

Obiekty wzorcowe:
  • prefabrykacja i montaż instalacji Zamkniętych Obiegów Wód Chłodniczych ok. 600 t wraz z montażem wysokodajnych pomp w Janikowskich Zakładach Sodowych JANIKOSODA S.A.
  • prefabrykacja i montaż rurociągów gumowych wykładziną Wulkodurit W-50 na oddziale Soda Surowa w Janikowskich Zakładach Sodowych JANIKOSODA S.A.
  • montaż instalacji produkcyjnej wytwórni dwutlenku węgla dla PRAXAIR POLSKA Sp. z o.o.
  • montaz instalacji z tworzyw sztucznych DEKADUR LHP, PVC-C w Janikowskich Zakładach Sodowych JANIKOSODA S.A.
  • prefabrykacja i montaż instalacji rurociągowej dla SK EUROCHEM
  • prefabrykacja i montaż instalacji rurociągowej biopaliw. Inwestor: Komagra S.A. i Bioagra-Oil Sp. z o.o.
  • dostawa i montaż instalacji rurociągowej Zakładu Produkcji Etanolu GOŚWINOWICE ok. 180 ton
  • prefabrykacja i montaż instalacji rurociągowej w Wytwórni Kwasu Tereftalowego PTA we Włocławku ok.300 ton
Dotacja na kapitał obrotowy dla PPH Montostal Sp. z o.o.