polskiangielski

Kontakt

P.P.H. Montostal Sp. z o. o.
ul. Łączna 7, 88 - 160 Janikowo

Kapitał zakładowy: 50 100,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000205616

Dane kontaktowe:
Sekretariat: 52 35 13 639
Przygotowanie produkcji: 52 358 29 60
Fax: 52 35 13 899
E-mail: biuro@montostal.com.pl

Pytania? Napisz do nas !

Dotacja na kapitał obrotowy dla PPH Montostal Sp. z o.o.